Hiçbir çocuk, olduğu haliyle yanlış değildir. Çocuğun, düzeltilmesi gerektiği görüşü, yetişkin bakış açısının bir ürünüdür. Çocuğunu değiştirmeye çabalamak yerine, kendi bakış açını değiştirmeye var mısın?

Add block patterns

Block patterns are pre-designed groups of blocks. To add one, select the Add Block button [+] in the toolbar at the top of the editor. Switch to the Patterns tab underneath the search bar, and choose a pattern.

Frame your images

Twenty Twenty-One includes stylish borders for your content. With an Image block selected, open the “Styles” panel within the Editor sidebar. Select the “Frame” block style to activate it.

Overlap columns

Twenty Twenty-One also includes an overlap style for column blocks. With a Columns block selected, open the “Styles” panel within the Editor sidebar. Choose the “Overlap” block style to try it out.